Giới thiệu

CAM KẾT TUYENDUNGVL.VN

Chúng tôi là một công ty nhỏ tôi đã bỏ ra khá nhiều tiền để nhờ các trang tuyển dụng như gần như không hiệu quả, tiền mất chỉ là một phần nhưng sự ức chế khi tin đăng ở tận đâu kết quả tuyển dụng gần như bằng 0, vẫn biết có biết bao nhiêu người cần việc và cũng có biết bao công ty cần người nhưng người cần việc thì không có việc công ty cần người thì rất khó khăn tuyển dụng, chính vì vậy chúng tôi đã lập ra trang tuyển dụng này, tôi hi vọng tất mọi người (người tìm việc, nhà tuyển dụng) khi vào trang tuyendungvl.vn tức là đã cần việc hoặc cần tuyển dụng hãy có tinh thần xây dựng chia sẻ truyền thông cho trang trong khả năng có thể để nhiều người biết đến trang nhằm sớm giúp người tìm việc và người tuyển dụng, chúng tôi cam kết cho dù trang có nổi tiếng thế nào chúng tỗi sẽ luôn miễn phí và sẽ luôn nỗ lực vì người tìm việc và người tuyển dụng!

Cam kết cập nhật 01/05/2018

* Đăc biệt lưu ý:
Để đảm bảo tuyendungvl.vn trang tuyển dụng việc làm hiệu quả nhất tất cả các Thành Viên tham gia cần thủ đúng các điều khoản, không quảng cáo, không spam... mọi vi phạm của Thành Viên có thể bị khóa hoặc xóa khỏi Kênh tuyendungvl.vn vĩnh viễn mà không cần thông báo trước

Liên hệ ban quản trị "Admin TuyendungVL" hoặc email: tuyendungvl.vn@gmail.com