CV - Bản tóm tắt hồ sơ xin việc

CV là viết tắt của từ "Curriculum Vitae" hiểu là bản tóm tắt hồ sơ xin việc. CV sẽ là ấn tượng đầu tiên với Nhà tuyển dụng và là điều đầu tiên bạn phải làm tốt nhất để tìm được công việc mơ ước.
Viết một bản CV mới

Đăng hồ sơ