Cam kết bảo mật

TuyendungVL sẽ bảo mật tất cả thông tin của Thành Viên
* Đăc biệt lưu ý:
Tất cả các Thành Viên tham gia cần thủ đúng các điều khoản dịch vụ, mọi vi phạm của Thành Viên có thể bị khóa hoặc xóa khỏi tuyendungvl.vn vĩnh viễn mà không cần thông báo trước

Liên hệ ban quản trị "https://tuyendungvl.vn/profile/tuyendungvl"