Có gì mới?

  • Trà HR
    Trà HR đã đăng một tin mới:
    Hiện tại công ty mình mở rộng thị trường nên cần tuyển thêm nhâ
    • Ngày 26 tháng 11 năm 2019
  • Trà HR
    Trà HR vừa đăng ký. Xin chào cả nhà!